Rekisteriseloste:

Asiakasrekisteri:
Hieronta-Rentonen/Makepa
Koulutettu hieroja, Marko Leppänen,
Koulutettu hieroja Iina Kuusisto-Leppänen

Yleistä
Keräämme asiakkaistamme hoidon ja asiakassuhteen kannalta olennaiset tiedot. Olemme ammatinharjoittajina vastuussa keräämistämme asiakastiedoista, niiden säilyttämisestä ja suojaamisesta.

Terveyden huollon ammattihenkilönä koulutettu hieroja on vaitiolovelvollinen ja asiakastiedot ovat lain mukaan salassa pidettäviä.

Rekisteristä vastaa
Iina Kuusisto-Leppänen ja Marko Leppänen

Hieronta-Rentonen
Muotialantie 23, 33820 Tampere
044 0927772
hieronta.rentonen (ät) gmail.com

Makepa
Voionmaankatu 44, 33300 Tampere
040 5428464
marko.rentonen (ät) gmail.com

Tietojen keräämisen ja käsittelyn tarkoitus
Henkilötietojen keräämisen ja käsittelyn tarkoituksena on turvata asiakkaalle mahdollisimman hyvä ja turvallinen hoito sekä toimiva asiakassuhde. Tietoja, jotka eivät ole hoidon tai asiakassuhteen hoitamisen kannalta tarpeellisia ei kerätä.

Kerättävät tiedot ovat tarkoitettu potilasturvallisuudesta huolehtimiseen, palveluiden ja tuotteiden tuottamiseen ja toimittamiseen asiakkaalle, asiakassuhteen ylläpitämistä, kehittämistä ja tilastointia varten.

Kotisivujen palveluntarjoajan kautta tulleiden evästeiden kautta keräämme välttämättömien evästeiden lisäksi analytiikka-, markkinoinnillisia- ja toiminnallisia evästeitä varmistaaksemme parhaan mahdollisen käyttökokemukset. Emme myy tai muutenkaan luovuta näitä tietoja ulkopuolisille.

Noudatettavia lakeja
Henkilötietolaki 523/1999
Kuluttajansuojalaki 393/2014
Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 559/1994
Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 785/1992
Sähköisen viestinnän tietosuojalaki 516/2004

Rekisteriin kirjattavat tiedot:
Henkilötiedot:
etunimi, sukunimi, syntymäaika, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite
Yritystiedot: yrityksen nimi, yritystunnus, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, verkkosivujen osoite, yhteyshenkilön tiedot, laskutukseen liittyvät tiedot
Terveydentilaa koskevat tiedot: hierontaan tulon syy, hieronnan kontraindikaatiot, asiakkaan terveydentila, allergiat, leikkaukset ja käyttämät lääkkeet, aikaisemmat hoidot, asiakkaan antamat lisätiedot
Hoitotapahtumaa koskevat tiedot: asiakkaan hoidon alkutilanne, tehdyt testit, hoitoajat, annettu hoito, muistiinpanot, tapaamiset, asiakkaan antamat lisätiedot

Suostumus suoramarkkinointiin ja mainontaan: sähköpostiosoite tai puhelinnumero

Asiakkaan antamat lisätiedot: työn luonne, harrastukset, arki- ja työpäivän ergonomiaan liittyvät asiat sekä muu sellainen tieto, jolla on merkitystä hoidon suunnittelussa tai toteutuksessa.

Suostumus suoramarkkinointiin
Asiakkaan luvalla yhteystietoja (puhelinnumero ja sähköpostiosoite) käytetään palveluihin, tarjouksiin ja tapahtumiin liittyvään tiedottamiseen, mainontaan ja markkinointiin.
Lupaa pyydetään pääasiassa asiakastietolomakkeessa. Asiakas voi antaa suoramarkkinointiluvan myös puhelimitse, tapaamisen yhteydessä, liittymällä omatoimisesti sähköpostilistalle tai sähköisen ajanvarauksen kautta.

Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen käyttäminen tähän tarkoitukseen milloin tahansa.

Tietojen kerääminen
Tiedot kerätään asiakkaan yhteydenotoista, asiakastietolomakkeesta, alkuhaastattelusta sekä hoidon aikana saaduista lisätiedoista sekä käydyistä keskusteluista. Myös sähköpostin tai internetsivujen välityksellä tullutta tietoa voidaan kerätä, jos sillä on hoidon tai muun yritystoiminnan kannalta merkitystä.

Tietojen luovuttaminen
Potilasasiakirjatiedot luovutetaan pääsääntöisesti kopioina tai lausuntoina.
Potilasasiakirjoihin tehdään merkintä niihin sisältyvien tietojen luovuttamisesta ja luovutuksen peruste. Merkintä tehdään myös siitä, jos potilas on kieltänyt tietojensa luovuttamisen.

Tietoja voidaan luovuttaa vain lain sallimissa rajoissa viranomaisille.

Asiakkaalla on oikeus saada nähtäväksi ja tarkistettavaksi hänestä kerätyt tiedot sekä saada korjatuksi väärät tiedot. Asiakkaalla on myös oikeus saada halutessaan kopiot potilasasiakirjoista sekä tietoa hänestä kerätyistä tiedoista.

Asiakastietoja ei luovuteta ulkopuolisille, kuin alla mainituissa tapauksissa.

Henkilötietojen luovuttaminen EU-maiden ulkopuolelle
Potilastietoja ei siirretä, säilytetä tai luovuteta Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
Markkinointiin liittyviä henkilötietoja (asiakkaan nimi, sähköpostiosoite ja/tai puhelinnumero) saatetaan säilyttää ja käyttää EU-maiden ulkopuolella. Esimerkiksi tiedottamiseen tarkoitetun materiaalin toimittamiseen asiakkaalle, kolmannen osapuolen tarjoamaa sovellusta käytettäessä. Tällöin ammatinharjoittaja pyrkii huolehtimaan, että kolmas osapuoli on luotettava ja että tietojen säilytyksessä ja suojaamisessa noudatetaan huolellisuutta ja tarkkuutta.

Henkilötietoja ei myydä tai muutoin luovuteta kolmannelle osapuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Kerätyt tiedot tallennetaan kirjallisessa muodossa ja säilytetään yhdessä asiakkaan täyttämän asiakastietolomakkeen kanssa lukitussa paikassa.
Internetsivujen hallinta ja tätä kautta  käytettävissä olevat kävijätilastot ja muut seurantatiedot ovat palveluissa käytettävien salasanojen takana.